Zomerschool voor senioren 2018

[printicon align='right']

Zomerschool voor senioren 2018

De stichting Zomerschool voor Senioren Almere (ZvS), waarin vertegenwoordigers van de KBO en PCOB samenwerken met stichting De Schoor, verzorgt ook dit jaar in de maanden juli en augustus, voor de 50-plussers van Almere een aantal activiteiten op het gebied van ontspanning, cultuur en educatie, inspanning en gezelligheid.
2018_Programma_boekje_ZomerSchool

U kunt zich inschrijven voor één of meerdere activiteiten op de volgende inschrijfmiddagen: donderdag 5 juli en dinsdag 10 juli tussen 13:00 en 15:00 uur op de locaties:

Stad: Kerkcentrum De Lichtboog, Klokkeluiderstraat 10, 1315 EJ
Haven: Senior Live, Kerkgracht 51, 1354 AG
Buiten: Buurtcentrum De Wieken, Wipmolenweg 54
Bovendien op dinsdag 10 juli tussen 10:00 en 12:00 uur in restaurant De Ziel van zorgcentrum De Archipel in Literatuurwijk.

NB Door onvoorziene omstandigheden kunnen altijd wijzigingen in het programma optreden. U wordt daar tijdig van op de hoogte gesteld. Actuele informatie wordt bijgehouden op: www.zomerschoolvoorseniorenalmere.nl

Bij inschrijving dient u contant te betalen. Leden van een ouderenbond krijgen 1 euro korting op activiteiten hoger dan 10 euro; op activiteiten met een * wordt geen korting gegeven. Voor iedere deelnemer dient een apart formulier te worden ingevuld! Voor de volledige voorwaarden en eventuele korting zie de website. Telefonisch bereikbaar: 06 231 88 610 e-mail: zomerschoolvoorsenioren@gmail.com

Het bestuur van de stichting Zomerschool voor Senioren Almere wenst u prettige zomermaanden en veel plezier bij de diverse activiteiten!