Living Lab

Wat is een Living Lab?

Een Living Lab, vertaald naar het Nederlands – een Levend Laboratorium – kan zowel een plek zijn waar je innovatieve producten test als een manier om onderzoek te doen. Living Labs worden gedefinieerd als toegankelijke innovatie-ecosystemen waarbij de gebruiker centraal staat. Deze ecosystemen zijn gebaseerd op systematische co-creatie, waarbij onderzoeks- en innovatieprocessen worden toegepast in echte gemeenschappen en instellingen.

LL’s fungeren als intermediair tussen burgers, onderzoeksorganisaties, bedrijven, steden en regio’s voor gezamenlijke co-creatie van waarde, snelle prototyping of validatie om innovatie op te schalen. (Gebaseerd op de definitie van het ENoLL, het European Netwerk of Living Labs.)

De 5 kernbegrippen van een Living Lab zijn:

• Actieve betrokkenheid van de gebruiker
Eindgebruikers in staat stellen het innovatieproces grondig te beïnvloeden.

• Natuurlijke test-omgeving
Het testen, experimenteren en onderzoeken van bijvoorbeeld een nieuw product, vindt het liefst plaats thuis bij de eindgebruiker of in zijn of haar eigen leefomgeving.

• Multi-stakeholder participatie
De betrokkenheid van zoveel mogelijk verschillende stakeholders met verschillende achtergronden, kennis en belangen, zoals technologieleveranciers, dienstverleners, instituten die een rol spelen, (zorg)professionals en natuurlijk de eindgebruikers.

Een multidisciplinaire onderzoeksaanpak
Een aanpak waarbij verschillende onderzoeksmethodes en technieken afkomstig van o.a. etnografie, psychologie, sociologie, strategisch management en engineering worden gecombineerd.

Co-creatie
Iteraties van ontwerpcycli met verschillende groepen belanghebbenden.

Voor wie? 
Het Living Lab van Senior-Live heeft ten doel innovatie in het zorg- en welzijnsdomein te stimuleren en richt zich daarom op twee doelgroepen. Ten eerste willen we mensen waar nieuwe producten en diensten voor worden gemaakt, actief in het ontwikkelproces betrekken. Het Living Lab is er ten tweede op gericht enthousiaste uitvinders, creatievelingen, organisaties, bedrijven en startups met een goed idee of product in contact te brengen met de doelgroep.

Waarom?
Te vaak gebeurt het dat er een product of dienst wordt ontwikkeld met de beste bedoelingen en ideeën, maar dat de gebruiker niet wordt meegenomen in het ontwerpproces en er zodoende iets tot stand komt dat niet goed aansluit bij de wensen en behoeftes van de eindgebruikers.

Bij welke vraagstukken kunnen wij een rol spelen?

 1. Werving van eindgebruikers
 2. Co-creatie sessies organiseren
 3. Eindgebruikers die in eigen leefomgeving nieuwe producten testen, technische ondersteuning geven
 4. Strategisch advies op het gebied van nieuwe producten en diensten gericht op innovatie in het zorg- en welzijnsdomein

Projecten:

Gift-to-Gift project

+

Over het project
Terwijl aan de ene kant een steeds grotere groep ouderen behoefte heeft aan hulp en ondersteuning, is er aan de andere kant ook een steeds groter wordende groep vitale ouderen die anderen willen helpen. Nu worden deze groepen vaak middels vrijwilligersinitiatieven bij elkaar gebracht. Maar niet voor alle behoeften kan dat op deze manier worden opgelost. Daar is het Gift-to-Gift model voor bedacht.

Hoe het werkt
Het Gift-to-Gift-project ontwikkelt samen met, en voor ouderen, een platform waarin ouderen die hulp nodig hebben – eventueel op verzoek van een derde – in staat worden gesteld oudere helpers (digitaal) te ontmoeten voor klussen en gezamenlijke activiteiten in en rond hun woonomgeving. Aan het platform is een nieuw element toegevoegd: een gift-card systeem. De gift-card is voor de gever een teken van zijn/haar waardering, vergroot de pool van helpers, maakt het makkelijker voor derden om hulp ook als cadeau te kunnen geven aan een dierbare en verbindt en versterkt de lokale economie door de uitwisseling tussen gift-cards en lokale producten.

Wat het oplevert
Gift-to-Gift stimuleert niet alleen de onderlinge betrokkenheid en hulpvaardigheid, er ontstaat ook een platform voor laagdrempelige uitruil van hulp en steun. Een innovatieve manier om contacten te leggen en langer actief te blijven!

Voor wie
Voor ouderen die elkaar willen helpen en sociaal bewust in het leven staan.

AAL project
Gift-to-Gift is een internationaal project bestaande uit een team uit Denemarken, Nederland en Portugal. In dit project heeft Senior-Live de rol van Nederlandse eindgebruikers organisatie. Het Gift-to-Gift project is onderdeel van het Active & Assisted Living (AAL), een Europees subsidieprogramma. Dit programma heeft als doel het ontwikkelen én op de markt brengen van (ICT) oplossingen die ouderen helpen om zelfstandig te blijven. Klik hier voor meer informatie


Resultaten

 • Door middel van co-creatie met potentiële Helpers, Gevers en Ontvangers meer inzicht gekregen in de werkelijke behoefte en hoe Gift-to-Gift daar adequaat op kan inspelen.
 • Een werkend Prototype App ontwikkeld
 • De business propositie voor een succesvolle lancering van het Gift-to-Gift platform in verschillende Europese landen opgesteld
 • Een vervolgproject opgezet om in plaats van een gesloten platform een open platform te ontwikkelen gericht op data-eigenaarschap door middel van blockchain technologie

Social Challenges

+

Senior-Live diende een oplossing in voor Patyna, een zorgorganisatie met 3000 cliënten in Friesland. De oplossing van Senior-Live richt zich op het toekomstbestendig maken van het dienstenaanbod van Patyna door offline en online contact te combineren.

Met Fitness Online en Koffietijd Online kunnen senioren op een laagdrempelige manier ervaring opdoen met videobellen. Fitness Online, een wekelijkse fitness groepsles kan bijdragen aan een betere gezondheid en Koffietijd Online, een wekelijks sociale activiteit kan bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Voor een provincie met laag bevolkte gebieden waar lokale voorzieningen verdwijnen, kunnen deze online diensten bijdragen aan betere kwaliteit van leven.

Resultaten

 • Een succesvolle pilot waarbij de organisatie en cliënten van Patyna in aanraking kwamen met een nieuwe manier van bewegen en met anderen in contact blijven
 • Lokale fitness docenten zijn opgeleid om een nieuwe manier van groepsles te geven
 • Er is lesmateriaal ontwikkeld waarmee docenten lokaal zelfstandig verder kunnen
 • Er is een ecosysteem ontwikkeld om met online diensten verder te gaan en aan te bieden aan senioren in laag bevolkte gebieden in de provincie Friesland

Bekijk de video om de ervaring van een lokale fitness docent te horen.

Deze content is niet beschibaar omdat je niet heeft ingestemd met het plaatsen van socialmedia cookies. Klik hier om je instellingen te wijzingen.

Klik hier voor meer informatie over Social Challenges.

UwCompaan

+

De Compaan is er voor ouderen die het lastig vinden om met een gewone computer of tablet te werken. Ervaring met computers is niet nodig, iedereen kan met de Compaan overweg! Je kunt berichten uitwisselen, eenvoudig foto’s en video’s van familie ontvangen en beeldbellen met mensen over de hele wereld. De Compaan is gekoppeld aan het Compaan Portaal, een online familie-omgeving die bereikbaar is vanaf je eigen laptop, tablet of smartphone. Via het Compaan Portaal kun je berichten, foto’s en video’s sturen. Daarnaast kun je bijvoorbeeld afspraken in de agenda plannen, een medicijnen-herinnering activeren of verschillende instellingen van de Compaan beheren.

Senior-Live brengt de Compaan onder de aandacht van de doelgroep en helpt gebruikers en beheerders met vragen over het gebruik van deze tablet. Tevens werkt Senior-Live samen met Uw Compaan om de dienst Fitness Online aan te bieden.

Om kennis te maken met moderne technologie mag je de Compaan 3 maanden kosteloos uitproberen. Meer informatie is te vinden op: https://www.uwcompaan.nl/ of neem met ons contact op.

Interesse in onze Living Lab activiteiten of vragen over onze projecten?

Klik hier voor ons contactformulier