Missie en Visie

[printicon align='right']

Missie en visie

missie

Missie

Senior-Live ondersteunt senioren actief door een brug te slaan tussen hun dagelijkse leven en de mogelijkheden die via het internet en/of technologische middelen kunnen worden aangeboden.

Doelstelling

Doelstelling

Senior-Live beoogt het stimuleren van de zelfredzaamheid en het voorkomen van een sociaal isolement, in het bijzonder voor mensen met beperkte digitale vaardigheden.

Visie

Visie

De aanpak van Senior-Live biedt, in het bijzonder de Almeerse senior, de kans om de mogelijkheden die internet en/of technologische middelen kunnen bieden optimaal te benutten. De klant staat weliswaar centraal in deze aanpak, maar het sociale en professionele netwerk wordt hierin niet vergeten.

Aanpak

Aanpak

De aanpak van Senior-Live geeft dienstverleners/informatieaanbieders de mogelijkheid een groep gebruikers te bedienen die niet of moeilijk benaderbaar zijn met de gangbare online mogelijkheden. De aanpak opent daarbij deuren voor nieuwe diensten die juist voor deze doelgroepen geschikt zijn.

Om de bovenstaande doelstelling, missie en visie te realiseren zal Senior-Live zich vooral toespitsen op de volgende drie pijlers:

1

Burgers, met senioren in het bijzonder, helpen in het vinden van de weg in en optimaal gebruik maken van, de digitale wereld en de toepassingen die daaraan verbonden zijn.

2

Door de inzet van online oplossingen het zorg- en welzijnswerk binnen de gemeente of wijk ondersteunen, in het bijzonder wanneer deze de sociale cohesie tussen bewoners kan bevorderen.

3

Het aanjagen, beschikbaar en/of toegankelijker maken van digitale oplossingen wanneer deze bijdragen aan de doelstelling van Senior-Live.

De GezondheidFabriek en het TechnologyCentre zijn voor ons belangrijke partners. Niet alleen omdat de doelstelling van Senior-Live van waarde is voor het werk dat zij doen, maar ook omdat Senior-Live door haar unieke combinatie van activiteiten ingezet kan worden als Living Lab. Hiermee draagt Senior-Live bij aan het leggen van verbindingen tussen techniek leveranciers/ontwikkelaars, dienstverleners en gebruikers. Met als doel een verbeterd innovatieklimaat in Almere.

 

Het creëren van een social impact staat voorop. We zoeken waar mogelijk de samenwerking met partners in de stad, vanuit het oogpunt doen waar je goed in bent. Een van de uitingen hiervan is onze samenwerking met Doenersdreef Zorg middels de vestiging van het Greenstory Cafe in één van onze locaties. Zij zetten zich in voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt.

De Droom

De droom is dat een tijdelijke of structurele terugval in je fysieke mogelijkheden niemand hindert om actief te kunnen blijven en sociale contacten te kunnen aangaan en onderhouden. Dat cognitieve achteruitgang zo lang als mogelijk wordt vertraagd doordat iedereen iedere dag zowel fysiek als mentaal voldoende wordt uitgedaagd. Dat iedereen in staat is thuis te blijven wonen zo lang als zij dat zelf willen. Dat er niet meer nodig is dan een idee voor een innovatie, omdat alle ondersteuning beschikbaar is om dat idee realiteit te maken. Dat innovaties altijd direct gebruiksklaar zijn, omdat de beoogde klant vanaf het begin direct betrokken is bij de ontwikkeling. Dat niet iedere zorg-/welzijnsorganisatie of ZZP-er werkt met een eigen gesloten systeem of portal voor de klant, maar dat zij op dit gebied samenwerken.

 

Dat is de droom voor Almere waar Senior-Live iedere dag een bijdrage aan probeert te leveren.