Missie en Visie

[printicon align='right']

Missie en visie

missie

Missie

Senior-Live ondersteunt senioren actief door een brug te slaan tussen hun dagelijkse leven en de mogelijkheden die via het internet en/of technologische middelen kunnen worden aangeboden.

Doelstelling

Doelstelling

Senior-Live beoogt het stimuleren van de zelfredzaamheid en het voorkomen van een sociaal isolement, waarbij zij in het bijzonder oog heeft voor mensen met beperkte digitale vaardigheden.

Visie

Visie

De aanpak van Senior-Live biedt, in het bijzonder de Almeerse senior, de kans om de mogelijkheden die internet en/of technologische middelen kunnen bieden optimaal te benutten. De klant staat weliswaar centraal in deze aanpak, maar het sociale en professionele netwerk wordt hierin niet vergeten.

Aanpak

Aanpak

Daarnaast biedt de aanpak van Senior-Live dienstverleners/informatieaanbieders de mogelijkheid een groep gebruikers te bedienen die niet of moeilijk benaderbaar zijn met de gangbare online mogelijkheden. Deze aanpak opent ook deuren voor nieuwe diensten die juist voor deze doelgroepen geschikt zijn

Om de bovenstaand vermelde doelstelling, missie en visie te realiseren zal Senior-Live zich vooral toespitsen op de volgende drie pijlers:

1

Het ontwikkelen en beschikbaar maken van online oplossingen die de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid bevorderen.

2

Initiatieven ontplooien die het welzijnswerk binnen de gemeente of wijk ondersteunen door de inzet van online oplossingen waardoor de sociale cohesie tussen bewoners kan worden bevorderd.

3

Het beschikbaar en voor de senior bruikbaar maken van elektronische oplossingen binnen de fysieke leefomgeving (o.a. domotica, alarm, contact oplossingen) die de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid bevorderen.

Ten behoeve van de beschreven doelstelling zoekt Senior-Live wanneer en waar mogelijk toenadering tot en aansluiting met de GezondheidFabriek en het TechnologyCentre. In het bijzonder zal Senior-Live zich in dat verband inzetten als Living Lab omgeving binnen Almere. Maar ook het leggen van verbindingen tussen techniek leveranciers/ontwikkelaars, dienstverleners en gebruikers.

 

Het creeeren van een social impact staat voorop. We zoeken waar mogelijk de samenwerking met partners in de stad, vanuit het oogpunt doen waar je goed in bent. Een van de uitingen hiervan is onze samenwerking met Doenersdreef Zorg middels de vestiging van het Greenstory Cafe in één van onze locaties. Zij zetten zich in voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt.