Hemmo

Bestuurslid

Wat doe ik bij Senior-Live?

Als bestuurder Senior-Live steunen in het realiseren van haar missie: het senioren (technologisch) mogelijk maken om langer met plezier thuis te blijven wonen.

Waarom werk ik bij Senior-Live?

Ik ken de zorg voor ouderen van binnenuit en ben zelf ook al senior. Behoud van eigen regie en sociale inclusie zijn existentieel voor senioren. Senior-Live draagt daaraan bij. Zinvol werk dus!

Waar word ik blij van?

Dat Senior-Live door de hoge inzet van onze vrijwilligers steeds meer senioren bereikt. Ook word ik blij van de waardering voor de inzet van Senior-Live door onze netwerkpartners en de Gemeente Almere.