Nicolaas

Bestuurslid

Wat doe ik bij Senior-Live?

Ik ben voorzitter van het bestuur en medeverantwoordelijk voor het beleid van Senior-Live.

Waarom werk ik bij Senior-Live?

Ik vind het uitdagend om als bestuurder mee te denken en mede te besluiten over de activiteiten en ontwikkelingen bij Senior-Live.

Waar word ik blij van?

De betrokkenheid van de vrijwilligers en de wijze waarop Senior-Live erin slaagt senioren te activeren.