Het Living Lab

Wat is een Living Lab?

Een Living Lab, vertaald naar het Nederlands – een Levend Laboratorium – kan zowel een plek zijn waar je innovatieve producten test als een manier om onderzoek te doen. Living Labs worden gedefinieerd als toegankelijke innovatie-ecosystemen waarbij de gebruiker centraal staat. Deze ecosystemen zijn gebaseerd op systematische co-creatie, waarbij onderzoeks- en innovatieprocessen worden toegepast in echte gemeenschappen en instellingen.

LL’s fungeren als intermediair tussen burgers, onderzoeksorganisaties, bedrijven, steden en regio’s voor gezamenlijke co-creatie van waarde, snelle prototyping of validatie om innovatie op te schalen. (Gebaseerd op de definitie van het ENoLL, het European Netwerk of Living Labs.)

De 5 kernbegrippen van een Living Lab zijn:

• Actieve betrokkenheid van de gebruiker
Eindgebruikers in staat stellen het innovatieproces grondig te beïnvloeden.

• Natuurlijke test-omgeving
Het testen, experimenteren en onderzoeken van bijvoorbeeld een nieuw product, vindt het liefst plaats thuis bij de eindgebruiker of in zijn of haar eigen leefomgeving.

• Multi-stakeholder participatie
De betrokkenheid van zoveel mogelijk verschillende stakeholders met verschillende achtergronden, kennis en belangen, zoals technologieleveranciers, dienstverleners, instituten die een rol spelen, (zorg)professionals en natuurlijk de eindgebruikers.

• Een multidisciplinaire onderzoeksaanpak
Een aanpak waarbij verschillende onderzoeksmethodes en technieken afkomstig van o.a. etnografie, psychologie, sociologie, strategisch management en engineering worden gecombineerd.

• Co-creatie
Iteraties van ontwerpcycli met verschillende groepen belanghebbenden. Het ontwerpen en vormgeven van een product of dienst gebeurt in fases waardoor alles wat gaandeweg wordt geleerd een plek krijgt in de totstandkoming van het eindresultaat.

Schrijf je in!

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Je mening is welkom!

Locatie

De co-creatie sessies worden gehouden op het hoofdkantoor van Senior-Live op de Kerkgracht in Almere. Indien het op een andere locatie plaatsvindt, informeren we je daar ruim op tijd over.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Je mening is welkom!

Locatie

De co-creatie sessies worden gehouden op het hoofdkantoor van Senior-Live op de Kerkgracht in Almere. Indien het op een andere locatie plaatsvindt, informeren we je daar ruim op tijd over.

Voor wie?
Het Living Lab van Senior-Live heeft ten doel innovatie in het zorg- en welzijnsdomein te stimuleren en richt zich daarom op twee doelgroepen. Ten eerste willen we mensen waar nieuwe producten en diensten voor worden gemaakt, actief in het ontwikkelproces betrekken. Het Living Lab is er ten tweede op gericht enthousiaste uitvinders, creatievelingen, organisaties, bedrijven en startups met een goed idee of product in contact te brengen met de doelgroep.

Waarom?
Te vaak gebeurt het dat er een product of dienst wordt ontwikkeld met de beste bedoelingen en ideeën, maar dat de gebruiker niet wordt meegenomen in het ontwerpproces en er zodoende iets tot stand komt dat niet goed aansluit bij de wensen en behoeftes van de eindgebruikers.

Bij welke vraagstukken kunnen wij een rol spelen?

  1. Werving van eindgebruikers
  2. Co-creatie sessies organiseren
  3. Eindgebruikers die in eigen leefomgeving nieuwe producten testen, technische ondersteuning geven
  4. Strategisch advies op het gebied van nieuwe producten en diensten gericht op innovatie in het zorg- en welzijnsdomein

Meld je aan voor Het Living Lab!

Schrijf je in!

Bekijk ook deze activiteiten eens

Fitness Online

Zing & Lach

Androidcursus

Co-creatie