Privacy statement

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25-5-2018 is de WPB (Wet bescherming Persoonsgegevens) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt hogere eisen aan de privacy van personen.  Hierdoor zijn de eisen die aan de gegevens over personen opgeslagen worden ook hoger. Senior-Live wil zich graag conformeren aan deze wet en wij doen dit door volledig inzichtelijk te maken hoe wij met informatie van personen omgaan.

Registraties van persoonsgegevens

Bij Senior-Live worden verschillende registraties bijgehouden. Dit is noodzakelijk om u goed van dienst te kunnen zijn. Uitgangspunt is dat per type registratie de gegevens digitaal opgeslagen worden. Per registratie worden de inschrijfformulieren en indien van toepassing, een eigen risicoverklaring, digitaal opgeslagen en de gegevens van de betreffende persoon wordt in een Werkbestand opgenomen. De papieren versies van de ingevulde documenten worden na het inscannen vernietigd.

Bij Senior-Live bestaan de volgende registraties:

1. Activiteiten registraties

Dit zijn de activiteiten van Senior-Live die voor klanten uitgevoerd worden. Enkele voorbeelden zijn: Fitness Live, Fitness Online, Koffietijd Online, Social Walk, Computercursussen en Computerhulp. Andere niet genoemde activiteiten worden overeenkomstig behandeld.

De volgende gegevens zijn in de registratie opgenomen:

Soort gegeven Reden Verplicht
Activiteit Onderscheid kunnen maken per activiteit Ja
Naam Wie is de klant Ja
Adres, Postcode, Woonplaats Bezoek of schriftelijk contact Ja
Telefoonnummer Telefonisch contact Ja
E-mailadres Mail contact Ja
Klant heeft toestemming gegeven voor registratie Privacy wetgeving Ja

2. Activiteiten registraties

Senior-Live heeft enkele laptops beschikbaar die aan klanten uitgeleend kunnen worden. Aangezien deze apparaten wat duurder zijn wordt ook om een identificatie gevraagd. De volgende gegevens zijn in de registratie opgenomen:

Soort gegeven Reden Verplicht
Activiteit Onderscheid kunnen maken per activiteit Ja
Naam Wie is de klant Ja
Adres, Postcode, Woonplaats Bezoek of schriftelijk contact Ja
Telefoonnummer Telefonisch contact Ja
E-mailadres Mail contact Ja
ID Ter identificatie Ja
Identificatie controle Privacy wetgeving Ja
Uitleen termijn Vastlegging uitleentermijn Ja
Klant heeft toestemming gegeven voor registratie Privacy wetgeving Ja

3. Nieuwsbrief

Belangstellenden kunnen zich via de website van Senior-Live inschrijven voor een nieuwsbrief. Na inschrijving wordt het e-mailadres toegevoegd aan de verzendlijst van de nieuwsbrief. Het beheer van deze verzendlijst vind plaats bij het Amerikaanse bedrijf MailChimp. In de nieuwsbrief is een mogelijkheid  opgenomen om het e-mailadres weer uit de mailinglijst van Senior-Live te halen.

Bewaartermijnen van geregistreerde gegevens

De AVG schrijft voor dat de gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard mogen worden. Hierdoor is het van belang om vast te leggen hoelang de persoonsgegevens in onze registratie opgenomen zijn. Bij Senior-Live bestaan de volgende registraties:

Registratie Bewaartermijn na beëindiging van de activiteit
Activiteiten 1 jaar
Uitleen 1 jaar
Facturen 7 jaar (wettelijke termijn)

Rechten van geregistreerde personen

Personen die in onze registratie opgenomen zijn hebben de volgende rechten Inzage Rectificatie Wissing Bezwaar.

Voor de volledigheid: In de AVG wordt ook gesproken over ‘beperking van de verwerking en dataportabiliteit’. Deze bewerkingen worden bij Senior-live niet uitgevoerd. Voor meer informatie over de AVG ga naar de website van de Rijksoverheid 

Informeren van geregistreerde personen

De bestanden met persoonsgegevens worden opgeslagen in de geautomatiseerde omgeving van Senior-Live. Alleen medewerkers van Senior-Live kunnen de gegevens inzien en enkele medewerkers kunnen de gegevens aanpassen.

Incidentenregister

Als er incidenten met persoonsgegevens plaatsvinden worden deze vastgelegd in een register van incidenten.  Alleen medewerkers van Senior-Live kunnen de gegevens inzien en enkele medewerkers kunnen de gegevens aanpassen.

Melden datalekken

Als er (privacy) risico’s ontstaan voor de geregistreerde personen door bijvoorbeeld hacks, verlies van een usb-stick, email naar verkeerde persoon en dergelijke wordt de betreffende persoon geïnformeerd.  Ook wordt de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur geïnformeerd.

Overige informatie

In de AVG wordt nog gesproken over een Data Protection Officer (DPO) en een PIA (een instrument waarmee privacyrisico’s in kaart worden gebracht). Bij Senior-Live is geen DPO aangewezen en ook geen PIA ingevoerd.

Tot slot

Bij Senior-Live willen we voldoen aan de regels voor de Algemene Verordening van Gegevensbescherming. De organisatie van Senior-Live is klein en het aantal geregistreerde persoonsgegevens is beperkt. Wij doen er alles aan om zo inzichtelijk mogelijk te maken hoe wij met deze gegevens omgaan en wij nodigen iedereen uit om bij vragen contact met ons op te nemen. Deze privacy statement kunt u op ons kantoor ten allen tijden als print lezen en meenemen. Klik hier voor een Pdf.