Missie en visie

Missie

Senior-Live ondersteunt de inwoners van Almere actief door een brug te slaan tussen hun dagelijkse leven en de mogelijkheden die het internet en/of technologische middelen bieden.

Doelstelling

Senior-Live wil de zelfredzaamheid onder Almeerders stimuleren en wil voorkomen dat zij in een sociaal isolement terechtkomen. Hierbij hebben we in het bijzonder oog voor mensen met beperkte digitale vaardigheden.

Visie

Senior-Live biedt de kans om de mogelijkheden van internet en/of technologische middelen optimaal te benutten. Dit doen we in het bijzonder voor Almeerse senioren. En hoewel de klant centraal staat in deze aanpak, vergeten we ook het sociale en professionele netwerk niet.

Aanpak

Daarnaast biedt de aanpak van Senior-Live dienstverleners/informatie-aanbieders de mogelijkheid een groep gebruikers te bedienen die niet of moeilijk benaderbaar zijn via de gangbare online mogelijkheden. Deze aanpak opent ook deuren voor nieuwe diensten die juist voor deze doelgroep geschikt zijn.

Om deze doelstelling, missie en visie te realiseren richt Senior-Live zich vooral op deze drie pijlers:

1

Het ontwikkelen en beschikbaar stellen van online oplossingen die de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid bevorderen.

2

Het ontplooien van initiatieven die het welzijnswerk binnen de gemeente of wijk ondersteunen door de inzet van online oplossingen, waardoor de sociale cohesie tussen bewoners kan worden bevorderd.

3

Het beschikbaar stellen en bruikbaar maken van elektronische oplossingen binnen de fysieke leefomgeving die de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid van Almeerders bevorderen.

Om deze doelstellingen te bereiken zoekt Senior-Live waar en wanneer mogelijk toenadering tot, en aansluiting met het professionele netwerk in Almere zoals de Wijkteams en de initiatiefnemers achter Digiwijzer Almere. Ook zal Senior-Live zich inzetten als Living Lab binnen Almere. Daarnaast willen we ook verbindingen leggen tussen leveranciers/ontwikkelaars, dienstverleners en gebruikers op het gebied van techniek.

Het creëren van social impact staat voorop. We zoeken waar mogelijk de samenwerking met partners in de stad, vanuit het oogpunt: ‘doen waar je goed in bent’. Een voorbeeld hiervan is onze samenwerking met Doenersdreef Zorg, dat het Green Story Café heeft opgezet in één van onze locaties. Zij zetten zich in voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt.

De Droom

De droom is dat een tijdelijke of structurele terugval in lichamelijke mogelijkheden niemand hindert om actief te blijven en om sociale contacten aan te gaan en te onderhouden. Dat cognitieve achteruitgang zo lang mogelijk wordt vertraagd, doordat iedereen dagelijks zowel fysiek als mentaal voldoende wordt uitgedaagd. Dat iedereen in staat is thuis te blijven wonen zo lang als zij dat zelf willen. Dat er niet meer nodig is dan een idee voor een innovatie, omdat alle ondersteuning beschikbaar is om dat idee te realiseren. Dat innovaties altijd direct gebruiksklaar zijn, omdat de beoogde klant vanaf het begin direct betrokken is bij de ontwikkeling ervan. En dat niet iedere zorg-/welzijnsorganisatie of zzp’er werkt met een eigen gesloten systeem of portal voor de klant, maar dat zij op dit gebied samenwerken.

Dát is de droom voor Almere, waar Senior-Live iedere dag een bijdrage aan probeert te leveren!