Start van de Senioren en Veiligheidsmaand

Maak het ze niet te makkelijk

Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen steeds weer nieuwe manieren om mensen op te lichten. Ook corona levert nieuwe methodes op: zo doen criminelen zich voor als verpleger en willen ze u zogenaamd komen prikken. Of een bankmedewerker komt wel bij u langs, omdat u niet naar de bank kunt komen. Helaas zien wij dat ouderen vaak het doelwit zijn van deze oplichters.

Daarom hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en zes ouderenorganisaties de handen ineen geslagen om voorlichting te geven over de verschillende methodes van deze oplichters.

Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee!

Met deze brochure willen wij u graag inzicht geven in de verschillende methodes en geven wij tips om dergelijke oplichting te voorkomen. Want laten we het ze niet te makkelijk maken.

Klik hier voor een Pdf van de brochure.