Blog 3. Voor de schrijvers

Duidelijke taal helpt zodat mensen de informatie die jij wilt overbrengen, tot zich kunnen nemen. 

Deze derde blog gaan we in op de vraag: Hoe zorg ik dat mijn boodschap echt goed over komt? In een blog kunnen we niet een heel lespakket aanbieden. Daarbij hebben we de voorkeur voor kort en krachtig. We gaan daarom in op duidelijk communiceren en een aantal essentiële schrijfwijzen om informatie te formuleren zodat je lezer die makkelijk kan onthouden.

Direct en duidelijk communiceren doe je in deze vier stappen*:

  1. Rekening houden met je doel en je lezer
  2. Zorgen voor een duidelijke opbouw en samenhang
  3. Begrijpelijke woorden en zinnen maken
  4. Tijd uittrekken voor een laatste controle

Schrijfwijzen
Naast deze vier stappen is het natuurlijk ook van groot belang hoe je schrijft. Formuleer de informatie zo dat je lezer die makkelijk kan onthouden. We behandelen een paar effectieve manieren:

Actief en concreet
Maak je zinnen actief en concreet. Maak duidelijk wie iets doet of wie iets moet doen. Gebruik zo min mogelijk het hulpwerkwoord ‘worden’.

Liever niet
Er wordt gewerkt aan een nieuwe regeling voor de subsidie van zonnepanelen.

Maar wel
De Gemeente Almere werkt aan nieuwe regels voor de subsidie van zonnepanelen.

Positief
Gebruik zo min mogelijk ontkenningen. Maak het de lezer makkelijk door positief te formuleren.

Liever niet
De aanvragen ingediend na het einde van het jaar zullen pas na 1 mei behandeld worden.

Maar wel
Als u uw aanvraag uiterlijk op 31 december indient, zullen we die vóór 1 mei behandelen.

Consequent
Gebruik consequent hetzelfde woord voor hetzelfde ding of dezelfde zaak. Synoniemen kunnen verwarrend zijn.

Liever niet
Bij loonsverhoging vermeldt u ook uw jaarsalaris van het voorgaande jaar. We hebben uw bezoldigingsgegevens nodig om uw dossier verder af te handelen.

Maar wel
Bij loonsverhoging vermeldt u ook uw jaarloon van het voorgaande jaar. We hebben uw loongegevens nodig om uw dossier verder af te handelen.

*Met dank aan Gebruiker Centraal.


Gerelateerde artikelen