Gift-to-Gift project

Een van de projecten van het Living Lab is het reeds afgeronde, internationale Gift-to-Gift project.

Over het project
Terwijl aan de ene kant een steeds grotere groep ouderen behoefte heeft aan hulp en ondersteuning, is er aan de andere kant ook een steeds groter wordende groep vitale ouderen die anderen willen helpen. Nu worden deze groepen vaak middels vrijwilligersinitiatieven bij elkaar gebracht. Maar niet voor alle behoeften kan dat op deze manier worden opgelost. Daar is het Gift-to-Gift model voor bedacht.

Hoe werkt het
Het Gift-to-Gift-project ontwikkelt samen met, en voor ouderen, een platform waarin ouderen die hulp nodig hebben – eventueel op verzoek van een derde – in staat worden gesteld oudere helpers (digitaal) te ontmoeten voor klussen en gezamenlijke activiteiten in en rond hun woonomgeving. Aan het platform is een nieuw element toegevoegd: een gift-card systeem. De gift-card is voor de gever een teken van zijn/haar waardering, vergroot de pool van helpers, maakt het makkelijker voor derden om hulp ook als cadeau te kunnen geven aan een dierbare en verbindt en versterkt de lokale economie door de uitwisseling tussen gift-cards en lokale producten.

Wat het oplevert
Gift-to-Gift stimuleert niet alleen de onderlinge betrokkenheid en hulpvaardigheid, er ontstaat ook een platform voor laagdrempelige uitruil van hulp en steun. Een innovatieve manier om contacten te leggen en langer actief te blijven!

Voor wie
Voor ouderen die elkaar willen helpen en sociaal bewust in het leven staan.

AAL project
Gift-to-Gift is een internationaal project bestaande uit een team uit Denemarken, Nederland en Portugal. In dit project heeft Senior-Live de rol van Nederlandse eindgebruikers organisatie. Het Gift-to-Gift project is onderdeel van het Active & Assisted Living (AAL), een Europees subsidieprogramma. Dit programma heeft als doel het ontwikkelen én op de markt brengen van (ICT) oplossingen die ouderen helpen om zelfstandig te blijven. Klik hier voor meer informatie