Uitnodiging voor deelname aan gebruikersonderzoek MyWepp Senior

MyWepp Senior is de toepassing waarover wij in dit project graag uw mening horen.

Het betreft een horloge en/of tablet en/of telefoon die op verschillende manieren, al naar behoefte, de gebruiker ondersteuning biedt om zo prettig en verantwoord mogelijk zelfstandig te leven en wonen. Zo biedt MyWepp Senior bijvoorbeeld geheugensteuntjes gedurende de dag, medicatie begeleiding, eenvoudig (beeld)bellen met belangrijke contacten, plus allerlei nieuws, informatie en spelletjes … en als alarmeren nodig is, biedt MyWepp een SOS knop die iemand belt voor hulp. MyWepp Senior ondersteunt zowel de gebruiker als de mantelzorger (MyWepp beheerder) door zorgtaken en communicatie onderling efficiënt te organiseren. De mantelzorger kan MyWepp senior met een app eenvoudig op afstand beheren. In de praktijk wordt de MyWepp technologie al met succes ingezet bij de ondersteuning van mensen met een beperking.

Met deze brief willen wij u, MyWepp gebruiker en mantelzorger, informeren en hartelijk uitnodigen mee te doen aan het gebruikersonderzoek voor MyWepp Senior.

Dit onderzoek maakt deel uit van het project ‘MyWepp Senior implementeren in Nederland’ en wordt mogelijk gemaakt door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, ZonMw. Het project gaat over het gebruik van moderne technologie en wat die kan betekenen voor ouderen, hun mantelzorgers en verzorgenden. Het wil mensen kennis laten maken met nieuwe technologische mogelijkheden door deze zelf te ervaren.

In de praktijk wordt nog weinig gebruik gemaakt van moderne technologie.  Dat kan komen door onbekendheid en onwennigheid. De Dementie-winkel.nl wil hier graag verandering in brengen door te leren wat moderne technologie voor haar klanten kan betekenen.  Zij wil graag samen met gebruikers en mantelzorgers MyWepp Senior uitproberen.
De ontwikkelaar van MyWepp Senior, technologie bedrijf Brevidius, hecht ook veel waarde aan uw mening en ideeën. Wat bevalt u wel en wat bevalt u niet?

Om  u te helpen beslissen of u meedoet, geven we in deze brief graag meer informatie.
De projectmedewerkers kunnen deze brief aan u toelichten en uw vragen beantwoorden.

Doel van het onderzoek

De MyWepp Senior toepassing is technologisch ontwikkeld binnen een Europees innovatieproject. Met dit onderzoek wil ontwikkelaar Brevidius leren van gebruikers hoe zij de nieuwe toepassing MyWepp Senior het beste in Nederland kan aanbieden. Zowel Dementie-winkel.nl als Zorgfix Thuiszorg zullen MyWepp introduceren in Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door innovatiecentrum de ‘GezondheidFabriek’ in Almere.

In het project wordt veel aandacht besteed aan de acceptatie van MyWepp Senior door de gebruikers. Met verschillende deelnemers, hun mantelzorgers en eventuele verzorgenden willen we bekijken welke diensten het meest interessant zijn en hoe MyWepp Senior het best kan worden ingezet in de dagelijkse praktijk. Hiertoe wordt met ten minste dertig gebruikers gedurende 6 maanden onderzocht wat zij van MyWepp Senior vinden. Met de informatie die wordt verzameld over de meerwaarde kan tevens een passend bedrijfsplan voor MyWepp Senior worden geformuleerd.

Wat houdt het project voor u in?

Wij willen de deelnemers aan het onderzoek (gebruiker en mantelzorger) vragen om hun ervaring met de verschillende mogelijkheden van MyWepp Senior gedurende 6 maanden met ons te delen. Samen bekijken en bespreken we uw ervaring met het gebruik. Hiertoe zal op een aantal momenten (in overleg) een aantal vragen gesteld worden aan de gebruikers met dementie en hun contactpersonen/ mantelzorgers in dit onderzoek. Ook heeft u misschien wel tips voor verbetering van MyWepp Senior.

Deelnemers aan het onderzoek nemen een proefabonnement op MyWepp Senior. Dit is de eerste 3 maanden gratis en geheel vrijblijvend. De MyWepp toepassing is eigendom van Brevidius. Voor het gebruik van de toepassing(en) wordt een gebruikersovereenkomst met u afgesloten. Als u besluit door te gaan, kunt u na drie maanden kiezen uit verschillende abonnementen beschreven in de flyer in bijlage I.

Wat zijn de mogelijke voordelen van deelname aan dit project?

U krijgt de gelegenheid gedurende 3 maanden gratis kennis te maken met MyWepp Senior. Door deel te nemen ontvangt u extra ondersteuning en coaching in het gebruik van de technologieën en kunt u in alle rust ervaren hoe deze u en uw omgeving kunnen ondersteunen in het dagelijks leven. U ervaart de invloed op het vergemakkelijken van zorg en het vergroten van welzijn. U helpt de Dementie-winkel.nl kennis te vergroten en het hulpmiddelenaanbod te verbeteren en vernieuwen.

Belasting en risico’s

Aan dit project zijn geen risico’s verbonden. MyWepp Senior is een technologisch robuuste toepassing. De project partners hebben onderling afspraken gemaakt. Zo zullen uw  gegevens alleen anoniem gedeeld worden, zodat wordt voldaan aan de wetten en regelgeving rond gegevensbescherming.

Besluit tot deelname en vragen

U bent volledig vrij om wel of niet mee te doen. U kunt te allen tijde besluiten uw deelname te stoppen zonder opgaaf van redenen.

Mocht u nog vragen hebben of krijgen, dan kunt u altijd één van de projectmedewerkers om uitleg vragen. Namen en telefoonnummers vindt u aan het einde van de brief.

Als u besluit deel te nemen aan het onderzoek, verzoeken wij u, gebruiker en contactpersoon, elk het bijgaande toestemmingsformulier te ondertekenen en retourneren aan:

Sandra Migchielsen, GezondheidFabriek
Post adres: Wisselweg 33, 1314CB Almere
Mail adres: sandra@gezondheidfabriek.nl

Wij danken u hartelijk voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Rempt, Directeur Dementie-winkel.nl
Mail adres: jacqueline@dementie-winkel.nl, Telefoon: 035 523 9506

Sandra Migchielsen, Projectleider GezondheidFabriek
Mail adres: sandra@gezondheidfabriek.nl, Telefoon 06 29199794

Pier Tholen, Directeur Brevidius/MyWepp
Mail adres: pier@mywepp.nl, Telefoon: 06 54245221

Klik hier voor een PDF van de informatieflyer om makkelijk uit te printen