Wilt u mij helpen?

*Wilt u mij helpen? Mijn naam is Tessa Homma en ik wil u graag kort interviewen!*

Vallen komt veel voor bij thuiswonende 65+ers. Dit kan leiden tot negatieve gevolgen voor de persoon zelf en voor de samenleving. Het RIVM erkent drie valpreventieve beweeginterventies die gericht zijn op het verminderen van vallen en het stimuleren van bewegen. Om vallen te voorkomen, is het van belang dat thuiswonende 65+ers deelnemen aan deze interventies.

Om te zorgen dat er meer mensen naar de interventies gaan die er zijn om vallen te voorkomen, wil ik een interview afnemen bij verschillende 65+ers. Het gaat om een interview van zo’n 15 minuten. Het doel van deze interviews is om zicht te krijgen op de meningen en behoeften van de thuiswonende 65+er. De opgehaalde meningen en behoeften kunnen uiteindelijk bijdragen aan het verbeteren van de deelname aan beweeginterventies.

Wilt u mij helpen? Dan kunt u zich opgeven via T.Homma@ggdflevoland.nl

Tessa Homma, Stagiaire GGD Flevoland