Disclaimer

Stichting HierTV is een Almeerse non-profit organisatie en is opgericht om de Almeerse burgers en (maatschappelijke) organisaties te stimuleren, faciliteren en ondersteunen bij het gebruik van moderne technologie. Dit met als streven om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die de moderne technologie ons biedt. Senior-Live is een initiatief van Stichting HierTV.

Stichting HierTV stelt zich niet aansprakelijkheid voor schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de site te kunnen raadplegen. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door van de website gebruik te maken, stemt u in met inhoud en formulering van deze disclaimer. Deze website is met grote zorg samengesteld. Het zonder onze toestemming overnemen van (eigen) artikelen of afbeeldingen of delen daarvan levert schending van het copyright / auteursrecht op.