Gezocht: 65+er met WMO indicatie ontvangen door een wijkverpleegkundige

Vanuit het project Wie zorgt in de Wijk, van Windesheim wordt er er een digitaal panel georganiseerd op 25 maart van 12.00 tot 14.00 uur. Daarvoor zoeken ze nog een 65+er die als cliënt ervaring heeft met het indiceren voor de WMO door wijkverpleegkundigen.

Achtergrond
Vorig jaar is er vanuit de gemeente (Wijkteams) en de wijkverpleegkundigen (Zorggroep en Leger des Heils) een pilot geweest waarbij de wijkverpleegkundige voor een beperkt aantal items kon indiceren voor de WMO. Dit om de werkdruk bij de Wijkteams iets minder te laten zijn, om de kennis en expertise van de wijkverpleegkundige optimaal in te zetten en om de cliënt minder te belasten met steeds dezelfde vragen.

Op 25 maart wordt er een digitale wijklunch (van 12.00 -14.00 uur) over dit onderwerp georganiseerd. Om te kijken in hoeverre dit een succes is geweest en wat er nodig zou kunnen zijn om dit nog beter te laten slagen. En dan is het heel waardevol om er een ‘ervaringsdeskundige’ bij te hebben; een 65+er die kan vertellen of hij/zij er iets van heeft gemerkt.

Interesse om je mening te geven en je ervaringen te delen?

Laat het ons weten via het contactformulier

Achtergrondinformatie over het project Wie zorgt in de Wijk?

In het project ‘Wie zorgt in de wijk’ richten we ons op professionalisering van wijkverpleegkundigen, studenten en docenten, en iedere andere geïnteresseerde die een bijdrage levert in de zorg voor (ouderen in de wijken van de regio Almere Dit project maakt deel uit van het programma ‘Langdurige zorg en Ondersteuning’ van ZonMw.

Uit de diverse gesprekken met ouderen en wijkverpleegkundigen zijn verschillende thema’s naar voren gekomen waarop er onder wijkverpleegkundigen een scholingsbehoefte is De thema’s ‘Complexe zorg in de wijk’,wijk’,‘Diversiteit en migratie in de wijk’,wijk’,‘Indiceren van zorg’, en ‘Inzet EHealth en ICT in de wijk’, zijn daaruit geselecteerd.

Om aan te sluiten op deze scholingsbehoefte en om actuele vraagstukken uit de dagelijkse praktijk in de wijk te integreren in de opleiding Verpleegkunde, organiseren we vier wijklunches waarin actieleren centraal staat. Verder lezen kan hier.

Gerelateerde artikelen