Een bezoek aan het Odensehuis met de Tovertafel

Het Odensehuis is door en voor mensen met geheugenklachten of dementie. Familieleden, vrienden, vrijwilligers en professionals zijn welkom.

Niet de dementie, maar wie de mensen zijn en wat ze kunnen staat centraal. Mensen met en zonder dementie bepalen samen de sfeer en koers in het Odensehuis. Wij werken vanuit de Sociale Benadering Dementie. Het doel is met elkaar te bespreken wat dementie voor uw dagelijkse leven betekent. U krijgt ondersteuning en informatie bij praktische vragen. Het Odensehuis draagt bij aan een dementievriendelijke gemeente.

Mensen met dementie bepalen samen de activiteiten. De vrijwilligers en professionals helpen om die activiteiten mogelijk te maken. Bezoekers kunnen daarbij aanhaken. Bijvoorbeeld lunches, wandelingen, lezingen, museumbezoek, een atelier of spel en sport.

Senior-Live kwam twee keer op bezoek met de Tovertafel. We speelden verschillen spelletjes op de Tovertafel. De bloemen, gezegdes raden, Mollen en de platenspeler waren favoriet. Er werd veel gekletst, gezongen en gelachen. Kortom, het was een succes.

Gerelateerde artikelen