Blog 2. Voor organisaties.

In het tweede blog van de serie gaan we het hebben over:

Digitaal toegankelijk zijn. En hoe voldoe je aan de nieuwe wetgeving?

Je leest het goed. Mocht je daar nog niet van op de hoogte zijn. Er is een wet die voorschrijft dat je als organisatie* verplicht bent om een digitaal toegankelijk te zijn.

Wat is digitale toegankelijkheid?
Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen.

Miljoenen Nederlanders hebben één of meerdere beperkingen. Denk daarbij aan mensen die blind of slechtziend zijn of kleurenblind; doof of slechthorend; motorisch beperkt of zwakbegaafd; autistisch; laaggeletterd. En deze groep groeit. Het aantal ouderen groeit, er komen meer migranten die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn.

Iedereen doet mee. Ook online.
Voor digitale voorzieningen is het niet anders. In onze samenleving kun je bijna niet meer zonder het internet en computers. En veel mensen willen dat ook helemaal niet missen. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk, én verplicht voor alle overheidsinstanties. Als websites goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking. En dan kan echt iedereen meedoen.

*Wie is verplicht digitaal toegankelijk te zijn? 
De huidige wet geldt voor alle overheidsinstanties. Kort samengevat gaat het om:

  • Staats-, regionale of lokale overheidsinstanties;
  • Publiekrechtelijke instellingen;
  • Samenwerkingsverbanden hiervan.

Hoe maak je een website toegankelijk?
Gelukkig bestaan er internationale standaarden, de zogeheten WCAG, die helpen bij het toegankelijk maken van websites en -apps. In de standaard voor digitale toegankelijkheid staan afspraken en eisen voor de manier waarop websites en -apps ontworpen, gebouwd en beheerd moeten worden. Die eisen zijn gebaseerd op jarenlang onderzoek en praktijkervaringen van mensen met een beperking. Volg je die eisen, dan weet je dus dat de website door alle bezoekers gebruikt kan worden en zorg je dat ruim 4 miljoen mensen in Nederland met een functionele beperking zo goed mogelijk een website of platform kunnen ervaren.

Belangrijke thema’s binnen de toegankelijkheidseisen:
De WCAG richtlijn onderscheidt 4 principes:
Principe 1: Waarneembaar
Principe 2: Bedienbaar
Principe 3: Begrijpelijk
Principe 4: Robuust

Specifiek gaat dat over:

  • Hoog kleurcontrast
  • Leesbare typografie
  • Voorspelbaarheid in interface
  • Begrijpbare tekst en beeld
  • Leesbare code en content
  • Navigeren op meerdere manieren (via muis of screenreader en toetsenbord)
  • Gestructureerde, logische opmaak

De richtlijnen zijn heel gedetailleerd. Wil je meer weten over de richtlijnen? Lees hier meer: https://wcag.nl/kennis/richtlijnen/wcag-2-1-richtlijnen/

Er is tevens een keurmerk die elke organisatie die digitaal toegankelijk wil zijn volgens de richtlijnen een keurmerk geeft. Lees verder op: https://www.drempelvrij.nl/over-de-stichting/

Gerelateerde artikelen