Online co-creatie met senioren.

Als toegepast gerontoloog (TG’er) kijk je naar de wensen en ideeën van senioren én zie je kansen en mogelijkheden voor hen. Een TG’er biedt advies en ondersteuning aan senioren én vergroot hun zelfredzaamheid waardoor zij langer kunnen deelnemen aan de maatschappij en de kwaliteit van hun leven wordt verbeterd. Vanuit deze gedachte heb ik mij als vierdejaarsstudent Toegepaste Gerontologie in het kader van mijn eerste afstudeertraject binnen Senior-Live de afgelopen maanden primair beziggehouden met het helpen ontwikkelen en uitvoeren van een nieuw project rondom 4Mvideo.

4Mvideo
Het project, genaamd ‘4Mvideo e-sport fietssysteem voor senioren,’ betreft een innovatieve oplossing voor senioren in Nederland. Dit systeem heeft als doel ondersteuning te bieden bij het zelfstandig thuis kunnen (blijven) bewegen van senioren op een veilige en interactieve manier. Met dit initiatief beoogt Senior-Live door ziektepreventie en gezondheidsbevordering een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van de doelgroep. Middels co-creatie heb ik samen met een groep senioren onderzocht of daar interesse voor is.

Co-creatie
Bij co-creatie gaat het erom dat je een innovatie goed afstemt op een doelgroep. Voorheen kwam het vaak voor dat men een goed idee had, dit idee volledig uitwerkte, maar het vervolgens niet bleek te landen bij de beoogde doelgroep. Bij co-creatie wordt tijdens het ontwerpproces juist nauw samengewerkt met de doelgroep, zodat het product wél aansluit bij de mensen voor wie het is bedoeld.

Co-creatie rondom 4Mvideo
Om de specifieke wensen en behoeften van de deelnemers te begrijpen omtrent bewegen, heb ik tien senioren uitgenodigd om met ons een dialoog aan te gaan door middel van een online co-creatiesessie. Het gaat om een interactieve groepsbijeenkomst waarbij wij met de deelnemers in gesprek gaan over het zelfstandig thuis kunnen (blijven) bewegen op een laagdrempelige en toegankelijke manier. De deelnemers denken met ons mee over hoe we het 4Mvideo e-sport fietssysteem voor senioren in Nederland kunnen introduceren. Het gaat dus niet om een beweegtraject waar men aan deelneemt, maar om een feedback- en ideeënronde in de vorm van een soort ‘denktank.’

Inhoud co-creatiesessies
We organiseren twee brainstormsessies via de videobeldienst Jitsi Meet. Ter ondersteuning en verduidelijking van ons verhaal maken wij tijdens de sessies gebruik van het programma Mentimeter waarmee je interactieve presentaties kunt geven. De deelnemers kunnen via hun computer, tablet of smartphone het verhaal meevolgen aan de hand van dia’s en actief reageren waarna de antwoorden en andere input live op het scherm van alle deelnemers te zien zijn. Op deze manier wordt een grotere betrokkenheid bij de deelnemers gecreëerd en wordt ervoor gezorgd dat de inhoud van de presentatie beter beklijfd. Maar bovenal: het is leuk en ook voor ons als organisatoren vernieuwend.

Het programma van de co-creatiessessies begint met een korte introductie door alle deelnemers. Vervolgens deel ik de nodige achtergrondinformatie en de doelstelling van het project met de mensen. Daarna verzoeken wij de deelnemers om een vragenlijst in te vullen met betrekking tot hun huidige beweeggedrag en beweegbehoefte. Daarna kan iedereen kennismaken met 4Mvideo middels een korte instructievideo, gemaakt door de Deense ontwikkelaar. Vervolgens kunnen de deelnemers hun ideeën verwerken in Mentimeter met betrekking tot onder meer het introduceren en vermarkten van 4Mvideo in Nederland. Na het bespreken van de input sluiten we af met een feedbackronde rondom het project en de co-creatiesessie zelf.

Hieronder deel ik graag enkele tips met jullie die mij zinvol lijken om een online co-creatiesessie te laten slagen:

Tips voor online co-creatie

  1. Zorg ervoor dat je in kleine groepen werkt voor gebalanceerde interactie;
  2. Het is van belang om vooraf heldere instructies te geven voor het gebruik van de desbetreffende videobeldienst en eventuele andere programma’s die worden gebruikt;
  3. Het gebruik van interactieve presentaties, in woord en beeld, zorgt voor meer betrokkenheid en interactie en begrip.
  4. Zorg ervoor dat je de meningen en ideeën van alle deelnemers kunt peilen door iedereen in het verhaal te betrekken en aan het woord te laten
  5. Een goede afwisseling in type opdrachten waarbij men interactief input kan leveren, kan de creativiteit van de deelnemers positief prikkelen.

Geschreven door Wishaal Baladien.

Gerelateerde artikelen